Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH TIN TRONG NƯỚC TIN QUỐC TẾ VĂN BẢN PL HỒ SƠ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Văn bản PL
121
Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 24/9/2015  |  Xem nội dung
122
Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo trong công an nhân dân
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 24/9/2015  |  Xem nội dung
123
Thông tư quy định quy trình giải quyết khiếu nại trong công an nhân dân
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 24/9/2015  |  Xem nội dung
124
Thông tư số 17/2015/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 24/9/2015  |  Xem nội dung
125
Thông tư quy định về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong công an nhân dân
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 24/9/2015  |  Xem nội dung
126
Mẫu tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh của Bộ Công an
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 24/9/2015  |  Xem nội dung
127
Mẫu giấy phép xuất nhập cảnh ban hành kèm theo thông tư số 31 năm 2015 của Bộ Công an
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 24/9/2015  |  Xem nội dung
128
Luật giáo dục quốc phòng và an ninh
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 24/9/2015  |  Xem nội dung
129
Nghị định về phòng không nhân dân
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 23/9/2015  |  Xem nội dung
130
Nghị định về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 23/9/2015  |  Xem nội dung
131
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết một số điều nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 23/9/2015  |  Xem nội dung
132
Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 23/9/2015  |  Xem nội dung
133
Thông tư liên tịch quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 23/9/2015  |  Xem nội dung
134
Nghị định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 23/9/2015  |  Xem nội dung
135
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 23/9/2015  |  Xem nội dung
136
Nghị định quy định cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 23/9/2015  |  Xem nội dung
137
Quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân Trung Ương
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 23/9/2015  |  Xem nội dung
138
Đề cương giới thiệu luật công an nhân dân (sửa đổi)
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 4/8/2015  |  Xem nội dung
139
Đề cương giới thiệu luật căn cước công dân
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 4/8/2015  |  Xem nội dung
140
Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
Giới thiệu tài liệu  |  Loại tệp tin:   |  Ngày cập nhật: 31/7/2015  |  Xem nội dung
Trang  7 / 11 Trang đầu   3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   Trang cuối
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An