Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH TIN TRONG NƯỚC TIN QUỐC TẾ VĂN BẢN PL HỒ SƠ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Văn bản PL Bản in  |  Gửi thư
TTLT quy định quan hệ phối hợp giữa các cơ sở giam giữ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và VKS có thẩm quyền kiểm soát, quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam
Nguồn: Pháp Chế PV11
Share |
CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐĂNG
Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện (28/5/2010)
Công văn số 160 của Toà án nhân dân tối cao về việc ban hành một số biểu mẫu về tha tù trước thời hạn có điều kiện (28/5/2010)
Thông tư liên tịch quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện (28/5/2010)
Thông tư Quy định tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình (28/5/2010)
Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo (28/5/2010)
Quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát cấp trên và Viện kiểm sát cấp dưới trong việc giải quyết vụ án hình sự do Viện kiểm sát cấp trên thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và truy tố... (25/7/2018)
Nghị định quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự (25/7/2018)
VĂN BẢN HỢP NHẤT BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 (25/7/2018)
Luật an ninh mạng (2/6/2010)
Luật quốc phòng (2/6/2010)
Hướng dẫn một số điều của nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình  (2/6/2010)
Những nội dung mới của luật tín ngưỡng tôn giáo (12/12/2017)
Chuyên đề những nội dung sửa đổi lớn và những điểm mới trong phần chung của bộ luật hình sự năm 2015 (12/12/2017)
Những nội dung lớn sửa đổi, bổ sung chương xxiii các tội phạm về chức vụ (12/12/2017)
Chuyên đề những nội dung mới sửa đổi, bổ sung trong chương các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp của bộ luật hình sự năm 2015 (12/12/2017)
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An