Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH TIN TRONG NƯỚC TIN QUỐC TẾ VĂN BẢN PL HỒ SƠ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Hướng dẫn thủ tục hành chính > Cấp giấy phép khắc dấu
KHẮC DẤU

I-CƠ SỞ PHÁP LÝ : Căn cứ Nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu; Thông tư 07/2002/TT-LT thông tư liên tịch giữa Bộ Công an và Ban tổ chức Chính phủ hướng dẫn thực hiện một số Qui định tại Nghị định 58/NĐ-CP của Chính phủ:

II-THỦ TỤC KHẮC CON DẤU:

- Quyết định thành lập về tổ chức của cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của Nhà nước đối với từng loại cơ quan, tổ chức;

Quyết định cho phép dùng con dấu của cơ quan cấp có thẩm quyền;

- Giấy giới thiệu hoặc công văn đề nghị khắc con dấu của cơ quan có thẩm quyền và giấy CMND của người đến làm thủ tục;

*Ngoài các thủ tục trên tuỳ theo từng loại hình cơ quan, tổ chức cần có thêm các loại thủ tục sau:

- Đối với các quần chúng hội nghề nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức phi chính phủ phải có thêm điều lệ hoạt động đã được cấp có thẩm quyền  phê duyệt.

- Đối với các tổ chức nghiên cứu khoa học có thêm giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ quan quản lý khoa học công nghệ môi trường nhà nước cấp.

- Đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp, dịch vụ sản xuất kinh doanh thuộc khối đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị cấp tỉnh, huyện, thị xã và các cơ sở (Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội cựu chiến binh, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Liên đoàn lao động) ngoài thủ tục trên phải có thêm ý kiến bằng văn bản hoặc giấy giới thiệu của ban tổ chức Tỉnh uỷ.

-Trường hợp khắc lại con dấu bị mất, mòn, méo, hỏng phải có công văn của cơ quan, tổ chức dùng dấu nêu rõ lý do và đề nghị cơ quan Công an khắc lại con dấu. Trường hợp khắc lại con dấu bị mất phải có thêm xác nhận của cơ quan Công an phường, xã nơi xảy ra mất dấu.

- Hồ sơ làm thủ tục khắc dấu của cơ quan, tổ chức phải xuất trình bản chính và nộp bản sao hợp lệ.

- Người được cử đi làm thủ tục khắc dấu phải có giấy giới thiệu và Giấy CMND hoặc hộ chiếu.

III-LỆ PHÍ:

Căn cứ  Thông tư số 78/2002/TT-BCA ngày 10/9/2002 của Bộ tài chính Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu: 20.000đ/ giấy chứng nhận/con dấu.

IV-ĐỊA ĐIỂM GIẢI QUYẾT, LỊCH TIẾP NHẬN, SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

*Địa điểm:

Tại Phòng thường trực con dấu-Phòng CS.QLHC về TTXH Công an tỉnh Nam Định

*Lịch tiếp nhận: Vào các ngày thứ 3, thứ 5 hàng tuần. Thời gian cấp giấy phép khắc dấu: giải quyết cấp giấy phép khắc dấu trong ngày.

*Số ĐT Liên hệ:

Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An