Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH TIN TRONG NƯỚC TIN QUỐC TẾ VĂN BẢN PL HỒ SƠ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Giới thiệu > Lịch sử hình thành

CÔNG AN NAM ĐỊNH 66 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU

VÀ TRƯỞNG THÀNH (19/8/1945 - 19/8/2011)

 

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, từ trong cao trào Xô Viết – Nghệ Tĩnh (1930 – 1931), dưới sự lãnh đạo của Đảng, các Đội tự vệ đỏ, Tự vệ công nông, Đội trinh sát, Đội danh dự trừ gian… tiền thân của lực lượng Công an nhân dân ngày nay đã ra đời, và nhanh chóng phát triển ở khắp nơi để bảo vệ Đảng, bảo vệ phong trào cách mạng, cùng với lực lượng vũ trang và đồng bào cả nước đứng lên làm cuộc Tổng khởi nghĩa, lật đổ ách thống trị của phát xít, thực dân, phong kiến; lập nên Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Châu Á. Cuộc cách mạng tháng Tám thành công, đã trở thành sự kiện trọng đại, đánh dấu một mốc son chói lọi, trong lịch sử đấu tranh oanh liệt của dân tộc Việt Nam, sau gần một thế kỷ bị thực dân Pháp xâm lược. Ngày 19/8/1945 cũng chính là ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng của chúng ta.

Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An